Mali Destek Alındı Bildirimi

Önce Çevre, Kütahya Merkez 2. OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Kütahya Merkez 2. OSB, Zafer Kalkınma Ajansı’nın Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı (TEÇDP) kapsamında sunmuş olduğu Önce Çevre, Kütahya Merkez 2. OSB Atık Su Arıtma Tesisi projesi ile mali destek almaya hak kazanmıştır.

Projemiz, TURİZM, ENERJİ VE ÇEVRE ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI (TEÇDP)’nın amacı olan;

“TR33 Bölgesi’nin sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayış ile yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; turizmin Bölge ekonomisine katkısının arttırılması, enerji kullanımında verimliliğin ve çeşitliliğin sağlanması ve çevresel sorunların azaltılması için gerekli fiziki altyapıların tesisi” kapsamına uygun olarak projemizin genel amacı belirlenmiş ve projemiz ile bu amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Projemizin genel amacı:

Kütahya Merkez 2. OSB'nin çevre kirlenmesi problemlerini çözme kapasite ve kabiliyetinin arttırılmasıdır.

Projemizin özel amacı:

Kütahya Merkez 2. OSB'nin atık su arıtma yönetim altyapısının geliştirilmesidir.

Projemiz kapsamında elde edilmesini öngördüğümüz proje sonuçlarımızın tahmini sayısal, ölçülebilir çıktıları aşağıdaki gibi olacaktır:

  • 2.000 m3/gün kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisi (1 adet)
  • Atıksu iletim hattı (Ayni katkı. 3750 mt.)
  • Projeksiyon Cihazı (1 Adet)
  • Proje Web Sitesi(1 Adet)
  • Kapanış Toplantısı (1 Adet)
  • Görünürlük Malzemeleri (1127 Adet)

Web sitemizde yer alan bu sayfa T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Önce Çevre, Kütahya Merkez 2. OSB Atık Su Arıtma Tesisi projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Kütahya Merkez 2. OSB’ye aittir ve T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.